Podstawowe zadania Biblioteki

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem lektur szkolnych, informatorów, leksykonów, wydawnictw encyklopedycznych, literatury pięknej polskiej i obcej oraz materiałów dotyczących regionu,
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie zbiorów na zewnątrz,
 • Udzielanie fachowej pomocy przy korzystaniu ze zbiorów oraz informacji o ich zawartości,
 • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym
  i niepełnosprawnym,
 • Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki, nauki i czytelnictwa,
 • Upowszechnianie kultury, organizowanie własnych imprez kulturalnych oraz współdziałanie
  z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • Popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku,
 • Zapewnienie dostępu do wiedzy zawartej w Internecie oraz popularyzowanie nowoczesnych technik informacyjnych,
 • Tworzenie i udostępnianie własnych baz komputerowych: katalogowych, bibliograficznych
  i faktograficznych,
 • Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury

  Biblioteka może prowadzić inne działania w dziedzinie kultury, edukacji i oświaty wynikającej z potrzeb środowiska.

metryczka


Wytworzył: Anna Kornacka - Bartos (15 września 2017)
Opublikował: Anna Kornacka - Bartos (15 września 2017, 15:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895